Το Όραμα μας
Όραμα της εταιρείας μας είναι να γίνει μια υψηλού επιπέδου εταιρεία  Εμπορίας Ποδηλάτων και Ανταλλακτικών με μια δυνατή ταυτότητα που βασίζεται στην ακράδαντη εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Η Αποστολή μας
Αποστολή της εταιρείας μας είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει μακροχρόνιους ικανοποιημένους πελάτες παρέχοντας προϊόντα με την καλύτερη σχέση Τιμής / Ποιότητα και την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση.

Οι Αξίες μας

  • Ακεραιότητα. Οι πελάτες μας μπορούν να βασιστούν στην ειλικρίνειά μας. Λαμβάνουμε υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν και χαρακτηρίζουν τα προϊόντα μας μιλώντας πάντα με ξεκάθαρο και ειλικρινή τρόπο.
  • Ποιότητα. Η ποιότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η προσφορά ποιοτικών προϊόντων και άριστη εξυπηρέτηση είναι ευθύνη μας στο “34 Bike Shop.” και οδηγεί στην μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών μας.
  • Επικοινωνία. Η μόνη πραγματική επιτυχία είναι η επιτυχία που έρχεται με την ομαδική εργασία – και η ομαδική εργασία προϋποθέτει επικοινωνία και συνεργασία.
  • Βελτίωση. Η διατήρηση της εμπιστοσύνη των πελατών μας και η μέγιστη δυνατή ικανοποίησή τους προϋποθέτει συνεχή βελτίωση, η οποία επιτυγχάνεται με διαρκή προσπάθεια.
  • Σεβασμός. Η εταιρεία μας πιστεύει στους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους εταίρους μας και συμπεριφέρεται πάντοτε με σεβασμό απέναντί τους. Ο σεβασμός της προσωπικότητας και των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου είναι πάνω από όλα.
  • Δημιουργικότητα. Στην εταιρεία μας γνωρίζουμε ότι πάντοτε υπάρχει χώρος για βελτίωση. Ιδέες για βελτίωση μπορούν να προέλθουν από οποιονδήποτε οπουδήποτε. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να μας κάνουν τις προτάσεις τους για περαιτέρω βελτίωση μας που θα οδηγήσει με την σειρά της στην ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση τους.